Läsförståelse och anteckningar

Att läsa litteraturen i högskolestudier skiljer sig i många lägen markant från att läsa en tidning eller en skönlitterär bok. Här får du tips på bra strategier som ger dig de bästa förutsättningarna för att ta in litteraturen och göra smarta anteckningar från föreläsningar.

Förbered dig rätt när du ska läsa

 • Börja med bokens titel och ändra den gärna till en fråga.
  • Då får du reda på vad du ska få ut av boken. Koppla gärna detta till lärandemålen som finns i kursplanen så får du ytterligare fram ledtrådar kring vad du förväntas lära dig av boken.
 • Fortsätt sedan med baksidan.
  • Här står det ofta vad boken handlar om och det ger dig ytterligare förståelse för innehållet.
 • Läs innehållsförteckningen – gärna flera gånger.
  • Då får du en överblick över alla delar i boken och en känsla för hur boken är uppbyggd. Försök sortera in olika begrepp och innehåll i din förförståelse. Har du hört talas om något av detta förut? Har du koll på i vilket sammanhang? Kopplar något an till det ni redan har läst i kursen?
 • Bläddra igenom hela boken, sida för sida.
  • Låt varje sida bara ta några sekunder. På så sätt registrerar du både rubriker men också bilder, diagram och faktarutor.

Få ut så mycket som möjligt från föreläsningen

Före

 1. Läs/skumma kurslitteraturen inför kommande föreläsning.
 2. Repetera dina tidigare anteckningar.
 3. Förbered eventuella frågor.

Under

 1. Var aktiv och ställ gärna frågor till föreläsaren.
 2. Kom ihåg att anteckna.

Efter

 1. Diskutera föreläsningen med kurskamrater direkt efteråt.
 2. Bearbeta anteckningar.
 3. Reflektera.

uppdaterad

2020-03-20

Kontakt

Dela

Kontakt