Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-06-29. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Självledarskap och coachande ledarskap

Högskolan i Halmstad erbjuder en kurs för dig som arbetar inom de gröna näringarna. Kursen självledarskap och coachande ledarskap vänder sig till företagare som vill utveckla sitt ledarskap och rådgivare som vill kompetensutvecklas inom ledarskapsområdet för att kunna möta framtidens utmaningar. För att bli skicklig på något måste man träna och i den här kursen kommer deltagarna att få verktyg och metoder för att utveckla både sitt ledarskap och sin verksamhet.

– När omvärldens förändras ställs nya krav på både ledare och rådgivare. För att kunna leda och stötta andra på effektiva sätt behöver man lära sig konsten att leda sig själv, säger Pia Ulvenblad, kursansvarig.

Varför ska man gå kursen?

– Kursen är avsedd för dig som vill utveckla ditt ledarskap som företagsledare. Kursen är också avsedd för rådgivare som vill utveckla sin ledarskapskompetens. Kursdeltagarna får ny kunskap av forskare och lärare inom organisation och ledarskap, samtidigt som de får möjlighet att ta del av varandras erfarenheter Deltagarna får också arbeta med egna utmaningar kring ledning av verksamheter.

Vilka ämnen tas upp?

– Kursen behandlar utmaningar och möjligheter med ledarskap, självledarskap samt coachande ledarskap Kursen fokuserar hur företag och anställda kan utvecklas med hjälp av coachande ledarskap. Kursen behandlar också strategiskt och kritiskt tänkande.

Hur går studierna till?

– Kursen består av föreläsningar av forskare med god praktisk förankring. Kursen behandlar ledarskap generellt och fokuserar särskilt på självledarskap och coachande ledarskap. Den innehåller också projektarbeten och diskussioner i samarbete mellan kursdeltagarna. Mellan kursträffarna läser du litteratur om ledarskap. Du arbetar under kursens gång med att utveckla dig själv och ditt eget företag (eller annat företag). Då får du också coaching och feedback av lärarna och kursdeltagarna på kursen. Du får stöd för att utveckla och genomföra dina egna idéer. Vidare deltar gästföreläsare som talar om sina erfarenheter av ledarskap.

Kursen ges på avancerad nivå av Högskolan i Halmstad. Föreläsningar och seminarier är kostnadsfria (litteratur, mat och eventuellt boende betalas av deltagarna själva).

Kurs: Självledarskap och coachande ledarskap, 7,5 hp*

Pågår: Kvartsfart december 2017 till mars 2018

Kurstillfällen: Uppstart på Högskolan i Halmstad. Träffar på Högskolan i Halmstad vid fyra tillfällen, 17-18 november, 19-20 januari, 9-10 februari och 9-10 mars samt en avslutande examination i april.**

Förkunskapskrav: kandidatexamen eller motsvarande (bedömningen görs av Högskolan i Halmstad).

Anmälan till:
Jenny Ståhl, jenny.stahl@hh.se eller 035-16 74 41
Bifoga betyg eller annat som styrker din behörighet.

Frågor besvaras av:
Pia Ulvenblad, pia.ulvenblad@hh.se eller 035-16 75 42

*Möjlighet finns till en påbyggnad till ett helt program, GAIN – Green Agri-industry Innovation. Kursen ges på svenska men det förekommer litteratur på engelska.

**Kursens slutliga upplägg görs i samproduktion med deltagarna. Studiebesök/gästföreläsningar kommer att ingå.

Kursen ges inom Halmstad School of Innovation i samarbete med Hushållningssällskapet Halland, Hushållningssällskapet Östergötland, LRF Konsult, Rådgivarna i Sjuhärad och VÄXA Sverige.

Dessa partnerorganisationer uvecklar tillsammans magisterprogrammet GAIN – Green Agri-industry Innovation inom forskningsområdet ”Grön innovation”.
Programmet finansieras av KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) genom satsningen Expertkompetens för innovation.

Sidan uppdaterad 2017-06-29