Språkutvecklande arbetssätt i fritidshemmet

Språkutveckling är en viktig del i fritidshemmets läroplansdel. Hur kan man då arbeta språkutvecklande i fritidshemmet och samtidigt utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter? Hur blir språkutvecklingen en aktiv del i fritidshemmets aktiviteter i samverkan med skolan? Och hur kan man använda det sokratiska samtalet? Det ger den här föreläsningen svar på.

Föreläsare

Ann Pihlgren är fil. dr. forskare, föreläsare, lärarutbildare, författare och skolutvecklare vid Ignite Research Institute. Hon arbetar som lärarutbildare och skolutvecklare i flera kommuner och utomlands och har bland annat arbetat åt Skolverket i Läslyftet, Allmänna råd för fritidshem samt läroplanskapitlet om fritidshem.

Hon forskar inom huvudområdet pedagogik, barns och ungdomars tankeutveckling, samspel och inflytande och de didaktiska konsekvenser det får, samt lärares kompetens och utveckling. Hon har tidigare arbetat som lärare, skolledare, förvaltningschef, kvalitetsutvecklare och kvalitetskonsult inom utbildningsväsendet och är författare till flera böcker i pedagogik och didaktik.

Ann är författare till flera pedagogiska och didaktiska böcker, exempelvis:

Pihlgren, Ann S. (2013). Det tänkande klassrummet. Stockholm: Liber

Pihlgren, Ann S. (2017). Fritidshemmets mål och resultat. Planera och utvärdera. Lund: Studentlitteratur

Pihlgren, Ann S. (2017). Undervisning i förskolan – att skapa lärande undervisningsmiljöer. Stockholm: Natur & Kultur.

Mer information och fler artiklar finner du på www.igniteresearch.com

Målgrupp

Pedagoger i fritidshemmet, förskollärare i förskoleklass, rektorer, lärare för barn i de i yngre åren som samverkan med fritidshemmet och skolbibliotekarier.

Tid och plats

6 september 2019, 9.00–10.30
Sal: R4129, R-huset våning 4, Högskolan i Halmstad

Anmälan

Det finns inga lediga platser kvar.

Föreläsningen är kostnadsfri. Om förhinder uppstår ber vi dig meddela återbud så att andra kan få chansen att delta.

Varmt välkomna!

uppdaterad

2019-07-16

Kontakt

Dela