Naturvetenskap i boksamtal

I förskola förespråkas ofta barnböcker och berättelser för undervisning inom olika områden, bland annat för lärande om naturvetenskap. Att använda barnböcker för lärande innefattar att beakta vad (vilket innehåll) barnen ska lära sig om, vilket påverkar hur (med vilka metoder) innehållet lyfts fram i boksamtal.

I föreläsningen ges exempel på hur undervisning med bland annat kontrastering och undersökande boksamtal kan göra naturvetenskap i barnböcker synlig för barn.

Föreläsare

Anna Backman tog 2018 licentiatexamen i forskarskolan FoRFa och är nu doktorand i forskarskolan CUL på Göteborgs Universitet. Från och med februari 2019 arbetar hon även som lektor på Center för Skolutveckling i Göteborg.

Publikationer:

Backman, A. (2018). Med ljus på boksamtal om skugga. (Licentiatuppsats). Göteborg: institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Backman, A. (2018). Naturvetenskap i boksamtal. Skolverket: Läs-, skriv- och språkutveckling.

Målgrupp

Pedagoger/lärare i förskola, förskoleklass samt för de yngre åren i grundskolan/grundsärskolan, rektorer, skolbibliotekarier och bibliotekarier.

Tid och plats

24 oktober 2019 kl. 09.00–10.30. Sal: R4318, R-huset våning 4, Högskolan i Halmstad

Anmälan

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 17 oktober klockan 23.00.

Föreläsningen är kostnadsfri. Om förhinder uppstår ber vi dig meddela återbud så att andra kan få chansen att delta.

Varmt välkomna!

uppdaterad

2019-09-11

Kontakt

Dela