Öppna föreläsningar inom RUC

Öppna föreläsningar är föreläsningar där vi välkomnar dig som arbetar hos en arbetsgivare som har ett samarbetsavtal med RUC. Även Högskolans personal och studenter är välkomna.

Föreläsningarna är kostnadsfria och vi bjuder på fika. Du måste anmäla dig till de föreläsningar som du vill delta på.

Genomförda föreläsningar hösten 2019

Språktoberfesten

Kompetensutvecklingsdag för ämneslärare i svenska och svenska som andraspråk. Temat för 2019 var ”Svenska i en mångspråkig kontext”.

Naturvetenskap i boksamtal

Föreläsare: Anna Backman, Göteborgs Universitet

Första- och andraspråksinlärning

Föreläsare: Annika Andersson, Linnéuniversitetet

Språkutvecklande arbetssätt i fritidshemmet

Föreläsare: Ann Pihlgren, Ignite Research Institute

Vanliga frågor och svar

Vem kan anmäla sig?

Du som är anställd hos en arbetsgivare som har samarbetsavtal med RUC samt Högskolans personal och studenter.

Måste jag anmäla mig?

Ja, du behöver anmäla dig till föreläsningarna. Detta för att vi ska kunna boka lokal i rätt storlek samt beställa fika.

Får jag bekräftelse på min anmälan?

Ja, du kommer att få en bekräftelse till den e-postadress som du angav i din anmälan.

Hur avbokar jag?

Skicka ett e-postmeddelande till: carina.haraldsson@hh.se.

Vem kan jag kontakta om jag har fler frågor?

Carina Haraldsson, samordnare
carina.haraldsson@hh.se
035-16 77 85

uppdaterad

2020-03-04

Kontakt

Dela

Kontakt