Öppna föreläsningar inom RUC

Öppna föreläsningar är föreläsningar där vi välkomnar dig som arbetar hos en arbetsgivare som har ett samverkansavtal med RUC. Även Högskolans personal och studenter är välkomna.

Föreläsningarna är kostnadsfria för dig vars arbetsgivare har ett samverkansavtal med RUC. Under hösten kommer vi att erbjuda inspelade öppna föreläsningar.

Aktuella inspelade föreläsningar

Här hittar du höstens föreläsningar på temat barns och elevers hälsa och välmående

Sociala relationer, barns och elevers hälsa

Den inspelade föreläsningen, som är uppdelad i tre delar, ges av Maria Heintz, biträdande universitetslektor i socialt arbete vid Högskolan i Halmstad.

Klicka på respektive rubrik så kommer du direkt till inspelningen, och under respektive inspelning ligger även bilderna som visas i vardera föreläsningsdel:

Del 1: Sociala relationer och gruppinteraktioner i en skola för alla – barns sociala relationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Del 2: Sociala relationer och gruppinteraktioner i en skola för alla – kamratskapande gruppinteraktioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Del 3: Sociala relationer och gruppinteraktioner i en skola för alla – styrkan i den emotionella energin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Diskussionsfrågor till Maria Heintz föreläsning (pdf) Pdf, 110.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Att stödja barn i utsatta livssituationer – ett (skol-)socialt arbete som omfattar alla professioner i skolan

Den inspelade föreläsningen, som är uppdelad i tre delar, ges av Sara Högdin, docent i socialt arbete vid Högskolan i Halmstad.

Del 1: Introduktion: Att stödja barn i utsatta livssituationer – ett (skol)socialt arbete som omfattar alla professioner i skolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Del 2: Att identifiera unga i en utsatt livssituation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Del 3: Anmälningsplikten och den sociala barnavården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om behov finns av ökad tillgänglighet av dokument och film, vänligen kontakta Charlotte Berglund, charlotte.berglund@hh.se

Fler föreläsningar

Under hösten 2021 publiceras ytterligare en föreläsning om barns och elevers hälsa och välmående. Samtliga föreläsningar kommer att finnas tillgängliga hela höstterminen 2021.


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt