Sök

Öppna föreläsningar inom RUC

Öppna föreläsningar är föreläsningar där vi välkomnar dig som arbetar hos en arbetsgivare som har ett samverkansavtal med RUC. Även Högskolans personal och studenter är välkomna.

Föreläsningarna är kostnadsfria för dig vars arbetsgivare har ett samverkansavtal med RUC. Under läsåret 21/22 erbjuder vi inspelade öppna föreläsningar.

Aktuella inspelade föreläsningar

Här hittar du föreläsningar på temat barns och elevers hälsa och välmående.

Sociala relationer, barns och elevers hälsa

Den inspelade föreläsningen, som är uppdelad i tre delar, ges av Maria Heintz, biträdande universitetslektor i socialt arbete vid Högskolan i Halmstad.

Klicka på respektive rubrik så kommer du direkt till inspelningen, och under respektive inspelning ligger även bilderna som visas i vardera föreläsningsdel:

Del 1: Sociala relationer och gruppinteraktioner i en skola för alla – barns sociala relationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Del 2: Sociala relationer och gruppinteraktioner i en skola för alla – kamratskapande gruppinteraktioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Del 3: Sociala relationer och gruppinteraktioner i en skola för alla – styrkan i den emotionella energin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Diskussionsfrågor till Maria Heintz föreläsning (pdf) Pdf, 110.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Att stödja barn i utsatta livssituationer – ett (skol-)socialt arbete som omfattar alla professioner i skolan

Den inspelade föreläsningen, som är uppdelad i tre delar, ges av Sara Högdin, docent i socialt arbete vid Högskolan i Halmstad.

Del 1: Introduktion: Att stödja barn i utsatta livssituationer – ett (skol)socialt arbete som omfattar alla professioner i skolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Del 2: Att identifiera unga i en utsatt livssituation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Del 3: Anmälningsplikten och den sociala barnavården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Perspektiv på Elevhälsoarbete, specialpedagogik och pedagogik i inkluderande undervisningspraktik Elevhälsa

Den inspelade föreläsningen, som är uppdelad i 4 delar, ges av Ing-Marie Svantesson, universitetsadjunkt vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Högskolan i Halmstad.

Del 1a: Perspektiv på Elevhälsoarbete, specialpedagogik och pedagogik i inkluderande undervisningspraktik Elevhälsa Länk till annan webbplats.

Del 1b: Perspektiv på Elevhälsoarbete, specialpedagogik och pedagogik i inkluderande undervisningspraktik Elevhälsa del 1 fortsättning Länk till annan webbplats.

Del 2: Perspektiv på Elevhälsoarbete, specialpedagogik och pedagogik i inkluderande undervisningspraktik Elevhälsa del 2 Länk till annan webbplats.

Del 3: Perspektiv på Elevhälsoarbete, specialpedagogik och pedagogik i inkluderande undervisningspraktik Elevhälsa del 3 Länk till annan webbplats.

Om behov finns av ökad tillgänglighet av dokument och film, vänligen kontakta Charlotte Berglund, charlotte.berglund@hh.se

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt