Nätverk inom RUC

RUC driver nätverk inom skolutveckling och lärande. I nätverk ingår representanter från RUC:s samarbetskommuner och fristående verksamheter.

Regionalt nätverk för samordnare inom Skolverkets uppdrag att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever

RUC leder och stödjer processen i regionens nätverk för samordnare inom utvecklingsarbetet kring utbildningens kvalitet för nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska. Samordnarna finansieras av Skolverket och ska stödja huvudmannen i det lokala arbetet för nyanlända elever.

Ansvarig: Heike Peter och Camilla Bagler

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt