Språktoberfesten

Språktoberfesten är en kompetensutvecklingsdag för ämneslärare. På grund av rådande omständigheter i samhället har Språktoberfesten hösten 2020 ställts in. Vi planerar i stället för Språktoberfesten hösten 2021.

Dagen kommer att bestå av ett antal föreläsningar med forskare inom området ”fake news” . ”Fake news” är ett mångsidigt, mångfacetterat och aktuellt ämne. Temat kommer att beröras och problematiseras utifrån flera olika perspektiv och kopplas till aktuell forskning.

Mer information om dagen och föreläsare kommer löpande att uppdateras på denna sida.

uppdaterad

2020-06-22

Kontakt

Dela

Kontakt