Språktoberfesten

Språktoberfesten den 29 oktober 2019 är en kompetensutvecklingsdag för ämneslärare i svenska och svenska som andraspråk. Temat för i år är ”Svenska i en mångspråkig kontext”.

Språktoberfesten den 29 oktober 2019

Lokal: Baertlingsalen, Visionen (hus J), Högskolan i Halmstad

Årets tema: Svenska i en mångspråkig kontext

En kompetensutvecklingsdag för ämneslärare i svenska och svenska som andraspråk som undervisar i årskurs 7–9, gymnasium och vuxenutbildning. Fyra forskare inom svenska språket och en författare kommer att föreläsa inom temat under dagen. En dag för dig som ämneslärare för kompetens­påfyllnad och kollegial samvaro!

Dagen är kostnadsfri för dig som är anställd hos en arbetsgivare som har samarbetsavtal med RUC eller om du är student på Högskolan i Halmstad.

Föreläsare:

  • Staffan Nyström – professor i nordiska språk, Uppsala universitet
  • Maria Lim Falk – universitetslektor i nordiska språk, Stockholms universitet
  • Johan Järlehed – docent och lektor i spansk språkvetenskap, Göteborgs universitet
  • Rickard Melkersson – universitetslektor i svenska språket, Högskolan i Halmstad
  • Lotta Fritzdorf & Johan Rosenlind, manusförfattare till tv-serien ”Vår tid är nu”

Program

8.00–8.30 Registrering (lokal: Visionen, Högskolan i Halmstad)

8.30–9.30 Rickard Melkersson, universitetslektor i svenska språket, Högskolan i Halmstad:
”Bränwinet talar – en inblick i svenskans mångspråkiga förflutna

9.40–10.15 Fika

10.15–11.15 Maria Lim Falk, universitetslektor i nordiska språk, Stockholms universitet:
Hästar, frelare och kollegialt lärande – utmaningar för svenskämnena

11.15–12.15 Staffan Nyström, professor i nordiska språk, Uppsala universitet:
Burma eller Maymar, Beijing eller Peking, Belarus eller Vitryssland? – vem bestämmer egentligen om ortsnamnen?

12.15–13.30 Lunch

13.30–14.30 Johan Järlehed, docent och lektor i spansk språkvetenskap, Göteborgs universitet:
Språk, segregation och gentrifiering i Göteborg

14.30–15.00 Fika

15.00–16.00 Lotta Fritzdorf och Johan Rosenlind, manusförfattare till tv-serien ”Vår tid är nu”:
Att skriva drama & spänning tillsammans

Anmälan

Har du glömt att anmäla dig? Maila carina.haraldsson@hh.se för efteranmälningar.

 

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 13 oktober klockan 23.59.

uppdaterad

2019-10-21

Kontakt

Dela

Kontakt