Språktoberfesten

Språktoberfesten den 29 oktober 2019 är en kompetensutvecklingsdag för ämneslärare i svenska och svenska som andraspråk. Temat för i år är ”Svenska i en mångspråkig kontext”.

Språktoberfesten den 29 oktober 2019

Presentationer från föreläsare:

Program

8.00–8.30 Registrering (lokal: Visionen, Högskolan i Halmstad)

8.30–9.30 Rickard Melkersson, universitetslektor i svenska språket, Högskolan i Halmstad:
”Bränwinet talar – en inblick i svenskans mångspråkiga förflutna

9.40–10.15 Fika

10.15–11.15 Maria Lim Falk, universitetslektor i nordiska språk, Stockholms universitet:
Hästar, frelare och kollegialt lärande – utmaningar för svenskämnena

11.15–12.15 Staffan Nyström, professor i nordiska språk, Uppsala universitet:
Burma eller Maymar, Beijing eller Peking, Belarus eller Vitryssland? – vem bestämmer egentligen om ortsnamnen?

12.15–13.30 Lunch

13.30–14.30 Johan Järlehed, docent och lektor i spansk språkvetenskap, Göteborgs universitet:
Språk, segregation och gentrifiering i Göteborg

14.30–15.00 Fika

15.00–16.00 Lotta Fritzdorf och Johan Rosenlind, manusförfattare till tv-serien ”Vår tid är nu”:
Att skriva drama & spänning tillsammans

uppdaterad

2019-11-05

Kontakt

Dela

Kontakt