Språktoberfesten, 27 oktober 2020

Vi planerar för fullt för en ny Språktoberfest den 27 oktober 2020. Årets tema är ”Fake news”. Språktoberfesten är en kompetensutvecklingsdag för ämneslärare.

Dagen kommer att bestå av ett antal föreläsningar med forskare inom området ”fake news” . ”Fake news” är ett mångsidigt, mångfacetterat och aktuellt ämne. Temat kommer att beröras och problematiseras utifrån flera olika perspektiv och kopplas till aktuell forskning.

Mer information om dagen och föreläsare kommer löpande att uppdateras på denna sida.

uppdaterad

2020-04-23

Kontakt

Dela

Kontakt