Mentorsutbildning

En kurs för dig som har ett uppdrag som mentor för nyutexaminerade medarbetare.

Kursens innehåll

 • Uppdrag som mentor i relationen till rektor, arbetslaget samt övriga medarbetare på förskolan/skolan.
 • Erfarenhetsutbyte av personer som haft ett mentorsuppdrag i olika kommuner beskriver sitt uppdrag samt ger tips och råd.
 • Forskning om mentorskap
 • Samtalsmetodik: det svåra samtalet, det känsliga samtalet, det positiva samtalet
 • Arbetslaget, samtal av olika slag
 • Praktiska övningar i form av övningar, workshop, seminarier.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som förskollärare/lärare med lärarlegitimation och som arbetat som förskollärare/lärare/fritidspedagog, samt har ett uppdrag som mentor för nyutexaminserade medarbetare.

Omfattning

5 heldagar, kl.9–15.

Som situationen ser ut nu med Covid-19 kommer kursen att ges på distans de första kurstillfällena. När läget i samhället förbättras kommer vi att öppna upp för att hålla kurstillfällen på campus. Vi kommer att hålla er uppdaterade om vilken undervisningsform som är aktuell.

Kurstillfällen:

 • 29 januari
 • 12 februari
 • 12 mars
 • 16 april
 • 6 maj

Anmälan:

Det finns 43 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 18 december klockan 23.59.Kurslitteratur

Blossing Ulf & Wennergren Ann-Christine (2019). Kollegialt lärande, resan mot framtidens skola. Lund: Studentlitteratur

Hilmarsson Hilmar Thór (2013) Det coachande samtalets hemlighet, att hantera svåra samtal på din arbetsplats. Lund: Studentlitteratur

Lindgren Ulla & Morberg Åsa (2012) Introduktionsåret, vägledning för mentorer och lärare. Stockholm: Nordstedts

Pihlgren Ann red ( 2019) Skolans konflikter. Lund: Studentlitteratur

Skolverket Lgr 11, se www.Skolverket.selänk till annan webbplats

Skolverket LGY 11 , se www.Skolverket.selänk till annan webbplats

Skolverkets stödmaterial om introduktionsperiod för nyanställda lärare och förskollärare(2015) se www.Skolverket.selänk till annan webbplats

Sista anmälningsdag 15 december!

uppdaterad

2020-11-13

Kontakt

Dela