Matematik i förskoleklass

En kurs för dig som är lärare och undervisar i förskoleklass. Kursstart är framflyttad till VT21, på grund av rådande omständigheter i samhället.

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att stärka lärarnas kompetens att undervisa i matematik inom området tal och taluppfattning. Inom ramen för kursen utvecklar lärarna sin förmåga att planera en strukturerad undervisning utifrån elevernas förståelse samt beprövad erfarenhet, styrdokument och forskning.

Utifrån området tal och taluppfattning är kursens innehåll:

  • lärares egen relation till matematik och matematikundervisning
  • kartläggning och analys av elevers förståelse
  • planering av undervisning
  • kommunikation i klassrum
  • matematiska förmågor
  • analys av egen undervisning.

I kursen kommer det att genomföras kursmoment där du kommer att granska din egen undervisning. Du kommer att filma din egen undervisning för att senare använda för videoanalys.

Målgrupp

Lärare som undervisar i förskoleklass.

Kurslitteratur

Sterner, G., Helenius, O. & Wallby, K. (2014). Tänka, resonera och räkna i förskoleklass. Göteborg: NCM, Göteborgs universitet.

Skolverket, (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2019. Wolters Kluwer.

Ladda ner läroplanen från Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Andra texter kan tillkomma.

Omfattning

Sex heldagar under VT21–HT21, kl. 9–16 där för- och eftermiddagsfika ingår.

Anmälan

Anmälan kommer att öppna i september.

uppdaterad

2020-06-22

Kontakt

Dela

Kontakt