Lärarlyftet – matematik åk 4–6, 30 hp

Genom Lärarlyftet kan du komplettera din legitimation med fler behörigheter. Undervisningen är nyckeln till att varje elev ska kunna lära sig mer. Därför är det viktigt med fler behöriga lärare. Kursen ges på uppdrag av Skolverket.

Kursens övergripande mål är att studenten ska utveckla förmåga att genomföra en varierad, lustfylld, meningsfull och inkluderande matematikundervisning som tar hänsyn till elevers olika intressen och förutsättningar att lära matematik.

En förutsättning för detta är att studenten utvecklar varierade förmågor i matematik som innefattar, men inte begränsar sig till, det centrala innehållet för grundskolans tidigare år. Dessutom krävs att studenten utvecklar förmåga att utmana varje elev utifrån deras matematiska kunskapsnivå, grundat i relevant forskning, beprövad erfarenhet och grundskolans styrdokument.

Undervisningen sker genom föreläsningar, workshops och seminarier. Utgångspunkt tas i studenternas erfarenheter och kunskaper inom den egna verksamheten. En viktig del är att studenterna utifrån ämnesdidaktiska perspektiv, forskning och styrdokument får planera, genomföra och reflektera över sin egen och varandras undervisning. Integreringen av kursmoment och egen undervisning syftar till att utveckla studenternas förmåga att tillägna sig färdigheter i den egna verksamheten och identifiera behov av ytterligare kunskap.

Målgrupp

Lärare som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 4-6 eller 7-9 och undervisar i åk 4-6 i matematik utan att vara ämnesbehörig.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen som ges på halvfart under HT 2021–VT 2022 är en kombination av distans och campus med 6 campusförlagda dagar. Högskolans lärplattform kommer att användas.

Kursen består av två delkurser om vardera 15 hp:
Delkurs 1: Aritmetik och geometri 15 hp
Delkurs 2: Sannolikhet, statistik och problemlösning 15 hp

Anmälan

Anmälan öppnar 15 mars.

Anmälan kan göras 15 mars–15 april 2021 via www.antagning.selänk till annan webbplats

uppdaterad

2021-03-05

Kontakt

Dela