Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-12-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Profilområde Hälsoinnovation – innovationer för framtidens hälsa

Ung kvinna med VR-glasögon som håller upp sin hand.

Samhället står inför stora utmaningar inom hälsoområdet. Det finns även stora förväntningar på att befolkningen ska kunna ha ett gott liv med god hälsa. Högskolan i Halmstad har inte bara antagit utmaningen – vi har utvecklat den!

Hälsa berör oss alla och de hälsoutmaningar som samhället står inför måste lösas genom samarbete mellan många olika aktörer i samhället.

Offentliga verksamheter, näringsliv, ideella aktörer och representanter från olika målgrupper behöver bidra med olika perspektiv. Akademin har ett stort ansvar att ta fram och säkerställa kunskap kring hälsoutmaningar, behov hos målgrupper och förutsättningar för tänkbara lösningar. Högskolan i Halmstad arbetar genom forskning, utbildning och samverkan för att ta detta ansvar.

Hälsoinnovation på Högskolan i Halmstad är ett tvärvetenskapligt utbildnings- och forskningsprofilområde som möter hälsoutmaningar genom ämnesöverskridande och värdeskapande forskning och utbildning i samverkan med samhällsaktörer.

Profilområdet karaktäriseras av tre styrande principer. Innovationerna ska vara:

  • Behovsdrivna och ge samhällsnytta
  • Hållbara och tillämpningsbara
  • Utvecklade i samproduktion med slutanvändare och intressenter

Hälsoinnovation är ett av två lärosätesövergripande profilområden vid Högskolan i Halmstad. Det andra profilområdet är Smarta städer och samhällen.


Klicka på bild eller rubrik nedan för mer information om våra erbjudanden

Samverkan är en förutsättning för att möta de komplexa och sammansatta hälsorelaterade utmaningar som vårt samhälle står inför i dag.

Genom kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte ökar förutsättningarna för utveckling och implementering av innovationer.

Programöverskridande utbildningar inom hälsoinnovation på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå.

Prenumerera på nyhetsbrev och andra utskick från profilområde Hälsoinnovation

Få uppdateringar om nyheter, konferenser, seminarier och utbildningar inom profilområde Hälsoinnovation.

E-post / E-mail
Välj prenumeration(-er) / Choose subscription(-s)
Information in English about conferences in health innovation
Information in English about courses in health innovation
Information om konferenser inom hälsoinnovation
Information om utbildningar inom hälsoinnovation
Newsletter in English about health innovation
Nyhetsbrev om hälsoinnovation
Leveransformat / Delivery Format


Genom att prenumerera samtycker du till att Högskolan i Halmstad samlar in och behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur Högskolan i Halmstad behandlar personuppgifter och dina rättigheter på: hh.se/dataskydd

Läs Hälsoinnovations senaste årsberättelse

Klicka på bilden för att bläddra i profilområde Hälsoinnovations årsberättelse för 2017.

Klicka här för att ladda nerPDF (pdf, 2.6 MB)

Beställ ett tryckt exemplar här

Sidan uppdaterad 2018-12-07