Utbildning inom entreprenörskap och företagsledning för yrkesverksamma

Högskolan i Halmstad erbjuder kurser för entreprenörer, chefer och företagsledare inom till exempel AI och globalt entreprenörskap.

Kurspaketet DIGIBUS

Kurspaktetet DIGIBUS (Digitalisering av näringslivet i en globaliserad värld) är en spännande blandning av modern informationsteknologi och företagande. Kurserna handlar om AI, digital marknadsföring samt globalisering och avslutas med en kurs i business intelligens där kursdeltagarna lär sig att utnyttja dessa idéer i faktiska affärssammanhang. Kurserna startar under sommaren 2020 och är baserade på behov och önskemål från näringslivet. Satsningen stöttas av Kunskaps- och kompetensstiftelsen, KK-stiftelsen, i syfte att stärka svenskt näringsliv.

Kurserna är på avancerad nivå och ingår i Högskolans ordinarie utbud. Det innebär att de är poänggivande och utan kostnad för medborgare i EU, EES-länderna och Schweiz, samt för personer med permanent uppehållstillstånd i Sverige (mer information om detta finns på antagning.se). Kurserna är nätbaserade med en flexibel studietakt. Deltagarna kan välja att läsa hela kurspaketet, enstaka kurser eller enskilda moduler inom kurserna.

AI för chefer, 2,5 hp

Electricity flowing through computer printed circuitboard style brain. Graphic.

Digital marknadsföring, 7,5 hp

Globalt entreprenörskap, 7,5 hp

Electricity flowing through computer printed circuitboard style brain. Graphic.

Business Intelligence, 7,5 hp

Kurspaketet RELIFE

Det finns ytterligare ett kurspaket för yrkesverksamma som heter RELIFE (Distansbaserad digitaliseringsutbildning för att stötta personer som drabbats av covid-19-effekter). RELIFE riktar sig mot yrkesverksamma som vill kompetensutveckla sig inom informationsteknologi.

Kurspaketet RELIFE

uppdaterad

2020-10-16

Kontakt

Dela