Utbildning inom entreprenörskap och företagsledning för yrkesverksamma

Högskolan i Halmstad erbjuder kurser på distans för yrkesverksamma entreprenörer, chefer och företagsledare.

Kurser

Det ingår fyra kurser i ett kurspaktet som heter DIGIBUS – Digitalisering av näringslivet i en globaliserad värld. Deltagarna kan välja att läsa hela kurspaketet, enstaka kurser eller enskilda moduler inom kurserna. Kurserna är en spännande blandning av modern informationsteknologi och företagande. Kurserna handlar om AI, digital marknadsföring samt globalisering och avslutas med en kurs i business intelligens där kursdeltagarna lär sig att utnyttja dessa idéer i faktiska affärssammanhang.

AI för chefer, 2,5 hp

Electricity flowing through computer printed circuitboard style brain. Graphic.

Digital marknadsföring, 7,5 hp

Business Intelligence, 7,5 hp

Globalt entreprenörskap, 7,5 hp

Electricity flowing through computer printed circuitboard style brain. Graphic.

Mer information om kurspaketet DIGIBUS

Kurserna inom kurspaketet DIGIBUS är baserade på behov och önskemål från näringslivet. Satsningen stöttas av Kunskaps- och kompetensstiftelsen, KK-stiftelsen, i syfte att stärka svenskt näringsliv.

Kurserna inom DIGIBUS är på avancerad nivå och ingår i Högskolans ordinarie utbud. Det innebär att de är poänggivande och utan kostnad för medborgare i EU, EES-länderna och Schweiz, samt för personer med permanent uppehållstillstånd i Sverige (mer information om detta finns på antagning.se). Kurserna är nätbaserade med en flexibel studietakt. Deltagarna kan välja att läsa hela kurspaketet, enstaka kurser eller enskilda moduler inom kurserna.

Kurspaketet RELIFE

Det finns ytterligare ett kurspaket för yrkesverksamma som heter RELIFE (Distansbaserad digitaliseringsutbildning för att stötta personer som drabbats av covid-19-effekter). RELIFE riktar sig mot yrkesverksamma som vill kompetensutveckla sig inom informationsteknologi.

Kurspaketet RELIFE

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt