HiCube Kompetenta vården

HICube Kompetenta vården genomförde under projekttiden 2015–2018 kompetensutvecklingsinsatser för att skapa ökade förutsättningar för implementering av innovationer i form av teknik, arbetssätt eller metoder.

Filmer om HICube Kompetenta vården

Projekt HiCube Kompetenta vården – en sammanfattning

HiCube Så här gjorde vi – metoderna

HiCube erfarenheter och lärdomar

Delprojekt

HICube Kompetenta vården genomför tillsammans med samverkansparterna kompetens­utvecklings­insatser i form av seminarier, erfarenhetsutbyte och avgränsande delprojekt.

 • Trygg Hemtjänst – samarbete med Halmstads kommuns hemvårdsförvaltning.
  Delrapport: Trygg hemtjänstPDF
 • Välfärdsteknik ur ett etiskt perspektiv – samarbete med Varberg kommun Socialtjänst (LSS) och vård och omsorg.
  Delrapport: Välfärdsteknik ur ett etiskt perspektivPDF
 • Kunskap och inspiration för framtidens socialtjänst – samarbete med Halmstads kommun socialförvaltningen funktionshinder och socialpsykiatri.
  Delrapport: Kunskap och inspiration för framtidens socialtjänstPDF
 • Trygg motivation och inspiration – samarbete med Kungsbacka kommun, vård och omsorg. Delrapport: Trygg motivation och inspirationPDF
 • Välmående ger resultat – att mäta preventiva insatsers impact – samarbete med Region Halland regionkontoret, avdelning social hållbarhet
 • Från datorisering till digitalisering – samarbete med Region Halland
 • Seminarieserien Så stärker vi innovationsförmågan
  Under första halvan av 2018 anordnade HICube Kompetenta vården en seminarieserie i tre delar, där varje seminarium innehöll erfarenhetsutbyte samt fördjupning inom respektive tema: Inkludering och delaktighet, etiska perspektiv på välfärdsteknik och ett hållbart ledarskap. Målgrupper var medarbetare i Region Halland och de halländska kommunernas verksamheter inom stöd, omsorg och vård.
 • Seminarier – samarbete med Hälsoteknikcentrum Halland (HCH).
 • Seminarier, workshoppar och erfarenhetsutbyte – samarbete med Högskolan i Halmstads olika akademier.
Ung kvinna tittar på surfplatta, sitter bredvid äldre kvinna som dricker ur en kopp. Foto.

HICube-projekten

HICube Kompetenta vården är ett samverkansprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden, Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna.

HICube Kompetenta vården har kompletterat systerprojektet HICube Behovsorienterad hälsoinnovationsarena, som drivs av Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) (numera innovationscentrumet Leap for Life). Systerprojektet har som syfte att tillsammans med forskare och studenter från Högskolan samt näringsliv stimulera utvecklingen av nya produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård.

Vad betyder HICube? HI står för Health Innovation. Cube syftar på att arbeta med innovation ur flera olika perspektiv.

Leap for Life

En del av profilområde Hälsoinnovation

HICube Kompetenta vården är en del av Hälsoinnovation – en tvärvetenskaplig utbildnings- och forskningsprofil vid Högskolan i Halmstad som möter dagens och morgondagens hälsoutmaningar genom ämnesöverskridande och värdeskapande forskning och utbildning i samverkan med både privata och offentliga aktörer.

Profilområde Hälsoinnovation

Logotyper från alla involverade partner. Illustration.

uppdaterad

2021-04-14

Kontakt

Dela

Kontakt