Halmstad School of Innovation

Halmstad School of Innovation (HSI) representerar en typ av utbildning med fokus på lärosätets och samarbetspartnerns strategiska utveckling och konkurrenskraft.

Individuell kompetensutveckling av nyckelpersoner i organisationen förenas i programmet med framtida kompetensförsörjning och långsiktig såväl affärsmässig som innovativ utveckling.

Det integrerade arbetssättet syftar till att främjar bestående utvecklings- och forskningskontakter mellan organisationer och Högskolan.

Expertkompetensområden

Högskolan i Halmstad innehar examensrättigheter inom en mängd olika ämnesområden. Expertkompetensområden och forskarutbildningsrättigheter finns inom:

ICECAP

Halmstad School of Innovation drivs i dag som ett delprojekt inom kunskapstriangeln och projektet ICECAP.

uppdaterad

2019-07-19

Kontakt

Dela