Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kompetensutveckling

Söker du fortbildning eller kompetensutveckling för dina medarbetare? Högskolan i Halmstad kan erbjuda företag, offentlig sektor och andra organisationer ett stort utbud av kurser på högskolenivå.

Utbildningar för yrkesverksamma

Högskolan i Halmstad ger i dagsläget en utbildning på avancerad nivå för yrkesverksamma, och det är Data Analytics and Service Innovation based on Artificial Intelligence (MAISTR). Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma som vill få en fortbildning inom artificiell intelligens och tjänste- och affärsutveckling kring och med AI-teknik. Utbildningen har utvecklas genom att matcha kompetens- och utvecklingsbehov i näringslivet med den kunskap och kompetens som finns i Högskolans starka akademiska miljöer.

Vad är en utbildning för yrkesverksamma i praktiken?

Utbildningar för yrkesverksamma vänder sig till personer som arbetar men önskar fortbilda sig. De är upplagda för att passa att studera samtidigt som man arbetar och de bygger på att man har en grundexamen och en yrkeserfarenhet som bas. De är flexibla med nästan all undervisning på distans och eget arbete, med ett fåtal träffar på campus i Halmstad.

 

Högskolan anordnar uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildning är utbildning som anordnas mot avgift för en arbetsgivare/juridisk person. Det rör sig oftast om personalutbildning för anställda i företag, offentlig sektor eller andra organisationer men kan också arrangeras av arbetsmarknadsskäl eller inom ramen för internationellt bistånd.

Omfattningen kan vara allt från en enstaka föreläsning eller temadag till en hel kurs eller utbildning. Det krävs ingen antagning eller formell behörighet och det är företaget/organisationen som bestämmer vem som ska gå kursen. Uppdragsutbildning kan ges med eller utan högskolepoäng.

Vad är en uppdragsutbildning i praktiken?

Uppdragsutbildning kan vara kurser ur vårt ordinarie kursutbud men ofta diskuterar vi fram lösningar med kurser som både utvecklas och specialanpassas efter beställarens önskemål och behov.

Utbildningen förläggs till tid och plats som passar kunden, men anpassning sker även i fråga om innehåll och undervisningsform. Exempel på detta är stöd av modern informationsteknik och pedagogik som är anpassad för distansutbildning.

 

Kvalitetssäkring

Alla kurser kvalitetsgranskas på samma sätt som Högskolans övriga kurser och program, ett exempel på detta är att våra sektionsstyrelser fastställer kursplanerna. Alla lärare är väl kvalificerade och experter inom sitt område.

Högskolan i Halmstads erbjudander kompetensutveckling inom flera olika områden. Se relaterade länkar för mer information.

Sidan uppdaterad 2018-10-26