Hallands idrottsakademi

Hallands idrottsakademi (HiA) är en samverkansplattform för forskning, utveckling, utbildning och samverkan med omgivande samhället vid Högskolan i Halmstad. En grundläggande tanke med HiA är att skapa gränsöverskridande möten mellan akademi, organisationer, företag och andra intressenter som vill utveckla idrotten i Halland.

Hallands idrottsakademi vill:

  • Öka attraktionskraften för idrott vid Högskolan och i det omgivande samhället
  • Fungera som en plattform för möten mellan akademi och verksamheter med fokus på utvecklingsfrågor inom idrotten
  • Genom samverkan utveckla idrottsrelaterad forskning och utbildning vid Högskolan
  • Sprida kunskap om aktuell forskning inom idrottsområdet
  • Bevaka regionala, nationella och internationella frågor inom idrottsområdet

Forskning

Den idrottsrelaterade forskningen bedrivs framför allt inom våra forskningsmiljöer Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI) samt inom Rydbergslaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS).

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Rydbergslaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS)

Utbildning

Vid Högskolan bedrivs flera idrottsrelaterade utbildningar och många av våra lärare är också verksamma inom Hallands Idrottsakademi. Här finner du länkar till utbildningar. Ta kontakt med respektive kurs- eller utbildningsansvarig om du vill ha närmare information om utbildningarna.

Grundnivå:

Biomedicin – inriktning träningsfysiologi, 180 hp

Hälsopedagogiskt program, 180 hp

Professionell idrottskarriär och arbetsliv (PIKA), 180 hp

Psykologi – inriktning idrott och motion, 30 hp

Avancerad nivå:

Att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare, grupp och individ, 30 hp

Masterprogram i hälsa och livsstil, 120 hp

Magisterprogram biomedicin – fysisk träning och prestation, 60 hp

Forskarutbildningsnivå:

Forskarutbildning – hälsa och livsstil

Fotbollsspelare som spelar match på en fotbollsplan. Foto.

uppdaterad

2020-01-21

Kontakt

Dela