Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Högskolan stark inom samverkan

Ända sedan starten 1983 har samverkan med omgivande samhälle varit en hörnsten i Högskolan i Halmstads verksamhet. Samtlig verksamhet vid lärosätet har som mål att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället.

Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom samarbeten och samproduktion med både näringsliv och offentlig sektor. Högskolan bedriver verklighetsnära forskning vars resultat kommer samhället till godo, och lärosätets utbildningar rankas ständigt i toppen inom samverkan.

Två högskoleövergripande profilområden

Samhället står inför stora utmaningar, som kräver värdeskapande samverkan över gränser och ämnen, inte minst mellan akademi och aktörer i det omgivande samhället. För att möta detta finns i dag två lärosätesövergripande profilområden vid Högskolan i Halmstad som har sin grund i samverkan inom både forskning och utbildning:

Mötesplatser, arenor, labb och nätverk för samverkan

Digitalt laborativt centrum

Digitalt laborativt centrum (DLC)

DLC är en kreativ, högteknologisk och laborativ miljö på Högskolan i Halmstad med fokus på lärande, kultur och kreativitet.

Elektronikcentrum i Halmstad

Elektronikcentrum i Halmstad (ECH)

ECH skapas av Högskolan och industrin i regionen och erbjuder resurser som elektronik­laboratorium och EMC-test­anläggning.

RUC - Regionalt utvecklingscentrum

Rydberg Core Laboratory (RCL)

RCL är Högskolans äldsta laboratorium. Forskningen omfattar naturvetenskap, tillhörande tekniska vetenskaper och matematik.

Hälsoteknikcentrum Halland (HCH)

Hälsoteknikcentrum Halland (HCH)länk till annan webbplats

HCH förbättrar konkurrenskraften hos regionens hälsoteknikföretag och ger mångfald, hastighet och träffsäkerhet i utvecklings­processen.

Samarbeta med våra forskare.

Hälsolabbet

I Hälsolabbet kan studenter, forskare och Högskolans samverkanspartner utforma, pröva och simulera arbetssätt – i miljöer som gör att det känns som på riktigt!

Fab Lab

Fab Lab

Högskolans Fab Lab är en del av Rydberg Core Laboratory (se ovan) och ingår i ett globalt nätverk som är en del av i Massa­chusetts Institute of Technology, MIT.

 

Cisco Networking Academy Program

Cisco Networking Academy är ett samarbete mellan Cisco Systems och universitet, högskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar.

Digga Halland

Digga Halland är ett samverkansprojekt för att öka den digitala kompetensen inom vård- och omsorgssektorn genom kompetenshöjande insatser för medarbetare inom vård- och omsorgssektorn i Halland.

Hallands idrottsakademi (HiA)

HiA är en plattform vars syfte är att skapa gränsöverskridande möten mellan akademi, organisationer, företag och andra som vill utveckla idrotten i Halland.

Halmstad School of Innovation (HSI)

HSI innebär en ny typ av utbildning. Individuell kompetensutveckling förenas i programmet med långsiktig utveckling.

HICube Kompetenta vården

Samverkansprojekt för framtidens vård. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF), Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna.

Hjärnverket

Varför lyser lampan? Hur ser människokroppen ut inuti? Hur fungerar det? I Hjärnverket tar man reda på svaren genom teori och praktik.

Regionalt utvecklings­centrum (RUC)

RUC vid lärarutbildningen samverkar kring skolfrågor. RUC är en länk mellan regionens skolor/förskolor och lärarutbildningen.

SNAFA – Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet

SNAFA verkar för ökad kunskap om och förståelse för anpassad fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Sidan uppdaterad 2018-11-28