Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Högskolans logotyp

Högskolans logotyp antogs 2013, i samband med lärosätets 30-årsjubileum. Logotypen bygger på bokstäverna HH och speglar Högskolans profil som ett ungt, öppet, gränsöverskridande och innovationsdrivande lärosäte.

Logotypen är en symbol som bidrar till att omgivningen känner igen Högskolan i Halmstad. Därför är det viktigt att den används i enlighet med riktlinjerna i Högskolans grafiska profil. Logotypen används när Högskolan är avsändare, och gäller för all verksamhet och alla enheter som finns inom Högskolan i Halmstad, liksom när Högskolan är samarbetspartner eller medarrangör. Studenter har rätt att använda logotypen på godkända examensarbeten och uppsatser på kandidat- och magisternivån.

Det är symbolen HH, uppbyggd av trianglar, och textraden ”Högskolan i Halmstad” som tillsammans utgör Högskolans logotyp. Logotypen är skyddad och registrerad som varumärke. Den får inte förändras eller manipuleras. Text och symbol får till exempel inte separeras.

För frågor om logotypen och hur den kan och får användas, kontakta kommunikationsfunktionen. Mer information om vår logotyp och hur den ska användas finns i vår grafiska profilmanual, som du hittar i högerspalten.

Högskolans grafiska profil - beslutad i november 2013
Sidan uppdaterad 2018-09-20