Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Pedagogiska priset

Vilken lärare på Högskolan i Halmstad tycker du ska få 2018 års pedagogiska pris? Högskolan utlyser ett pedagogiskt pris till den lärare som varit särskilt framgångsrik i att utveckla studenters lärande.

Både personal och studenter kan nominera en eller flera kandidater. Nomineringen ska innehålla vilken/vilka av de tre kriterierna nedan som ligger till grund för nomineringen samt motivering. Se kriterier längre ner på sidan.

En arbetsgrupp som består av meriterade/excellenta lärare har uppgiften att ta fram förslag till pristagare. I arbetsgruppen ingår även en extern person, kunnig inom högskolepedagogik. Det är prorektor som utser vinnare av pedagogiskt pris efter arbetsgruppens beredning.

Sista dag för att nominera kandidater till det pedagogiska priset 2018 var den 26 september 2018.

Åsa Krusebrant tilldelades Högskolan i Halmstads pedagogiska pris 2018.

Kriterier för det pedagogiska priset

Genom det pedagogiska priset vill Högskolan:

 • lyfta fram god högskolepedagogik och högskoledidaktik,
 • hylla en kollega som med kunnande och entusiasm haft en avgörande effekt på studenters lärande och
 • bidra till den nationella utvecklingen av tillämpad högskolepedagogik.

Nedanstående kriterier har valts för att karaktärisera en framgångsrik lärare.

Förmåga att stödja och uppmuntra studentens lärande exempelvis genom att:

 • väcka, stimulera och inspirera till nyfikenhet för ämnet och högre studier
 • väcka, stimulera och inspirera till kreativitet, reflektion och kritiskt tänkande
 • involvera studenter i utvecklingen av utbildningens innehåll och genomförande
 • utforma undervisningen på ett sådant sätt att studenters olika behov i lärprocessen tillgodoses
 • genom autentiska exempel och egna erfarenheter integrera för studenterna relevant forskning i utbildningen

Förmåga att stödja och uppmuntra kollegors utveckling som lärare exempelvis genom att:

 • engagera sig i såväl ämnesutveckling som ämnesdidaktisk utveckling
 • aktivt bidra till akademins/enhetens högskolepedagogiska utvecklingsarbete

Förmåga till egen utveckling som lärare exempelvis genom att:

 • medvetet och systematiskt sträva efter att utveckla sin pedagogiska och didaktiska kompetens.

Priset

Tillkännagivande av vinnare sker vid lämpligt tillfälle. Vinnaren uppmärksammas även i samband med akademisk högtid.

Priset består av deltagande i valfri europeisk högskolepedagogisk konferens.

För att sprida erfarenheter och idéer kring högskolepedagogik kommer pristagaren också att ombedjas att hålla en föreläsning under Högskolans högskole­pedagogiska konferens.

Sidan uppdaterad 2018-11-18