Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-02-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Verksamhetsstödet

Verksamhetsstödet är den samlade organisationen för stöd och service till Högskolans utbildning, forskning, samverkan och ledning. Verksamhetsstödet leds av en högskoledirektör som ansvarar för verksamhetsstödets organisation och ekonomi samt för uppföljning och kvalitetssäkring. Högskoledirektören rapporterar direkt till rektor.

Högskolekansliet

Högskolekansliet ansvarar för det direkta stödet till Högskolans ledning och styrelse samt högskolegemensamma råd, nämnder och utskott.

Inom högskolekansliet hanteras utredningar, handläggning och sekreterarstöd, juridisk samordning, arkiv och registratur samt frågor som har att göra med strategisk samverkan och internationalisering. Här finns även det gemensamma forskningsstödet och stöd till Högskolans bolagsverksamhet. Ekonomistyrning och ekonomiadministration hör också till avdelningen.

Kontaktuppgifter till högskolekansliet

Utbildningsstöd

Avdelningen ansvarar för allt utbildningsstöd och studentsupport, både centralt och mot akademi.

Vid avdelningen finns allting som har med studieadministration och -dokumentation att göra. Här finns också alla de supportfunktioner som Högskolan erbjuder sina studenter under samlingsbegreppen vägledning, hälsa och framtid. Det handlar om allt ifrån studie- och karriärvägledning och utbytesverksamhet till pedagogiskt stöd och förebyggande hälso- och sjukvård. Arbete med frågor som syftar till en bra studiemiljö i vid mening sker i samverkan med både akademier och Halmstad studentkår. Servicecenter är ingången till avdelningen för både personal, studenter och allmänhet.

Kontaktuppgifter till utbildningsstöd

Kommunikation

Avdelningen ansvarar för Högskolans gemensamma interna och externa kommunikation och marknadsföring, inklusive studentrekrytering. Avdelningen har ansvar för webbplatsens struktur och riktlinjer samt för den grafiska profilen. Vid avdelningen finns också en funktion för event- och konferensstöd.

Kontaktuppgifter till avdelningen för kommunikation

Campusservice

Avdelningen ansvarar för det som är Högskolans fysiska miljö och infrastruktur.

Till avdelningen hör lokalvård, vaktmästeri, och alla övriga lokal- och fastighetsfrågor. Bäst får du kontakt via avdelningens helpdesk, på www.hh.se/helpdesk.

IT-avdelningen

Avdelningen ansvarar för IT-frågor och telefoni. Bäst får du kontakt via avdelningens helpdesk, på www.hh.se/helpdesk.

Högskolebiblioteket

Högskolebiblioteket ansvarar för att tillhandahålla informationsresurser inom Högskolans utbildnings- och forskningsområden.

På högskolebiblioteket kan studenter, medarbetare och andra ta del av och utbyta information i form av böcker, medier och andra informationsresurser, både fysiska och virtuella. Högskolebiblioteket ger vägledning och stöd i informationssökning och -hantering, likaväl som i frågor om vetenskaplig publicering. Här finns också ansvaret för Högskolans publiceringsdatabas DiVA, Högskolans förlag och samordningen av e-plikt.

Kontaktuppgifter till högskolebiblioteket

Human Resources (HR)

Avdelningen ansvarar för HR-stöd och lönehantering, både centralt och vid akademierna.

Avdelningen är ett stöd till både lärosätets och akademiernas ledningar i allt som har med personalfrågor att göra, från strategisk kompetensutveckling och ledarskapsutveckling till rehabilitering och rekrytering. Här handläggs allt som har med facklig samverkan att göra, frågor som rör säkerhet, arbetsmiljö och lika villkor, liksom hantering av löner och pensioner.

Kontaktuppgifter till avdelningen för Human Resources


Sidan uppdaterad 2019-02-13