Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Rektor

Stephen Hwang är rektor vid Högskolan i Halmstad. Stephen Hwang är professor i teoretisk fysik med examen från Chalmers tekniska högskola och kom närmast från ett uppdrag som rektor vid Linnéuniversitetet.

Rektor är Högskolans myndighetschef och är den som leder den dagliga verksamheten vid lärosätet. Rektor utses av regeringen efter förslag från styrelsen och anställs i högst sex år. Anställningen kan förnyas högst två gånger om vardera högst tre år. Rektor har en ställföreträdare som kallas för prorektor.

Professor i teoretisk fysik

Stephen Hwang är född år 1956 och bor utanför Malmö. Bakom sig har han en lång akademisk karriär med examen från Chalmers och många års utbildning och forskning vid Karlstads universitet, där han är professor i teoretisk fysik. År 2010 utsågs han till rektor för det då nybildade Linnéuniversitetet. Han har en rad olika styrelse- och förtroendeuppdrag, bland annat som ordförande i expertgruppen för kvalitetsfrågor vid Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och som ledamot i Utbildningsradions styrelse.

Stephen Hwang tillträdde sin befattning den 20 mars 2017, och efterträdde då Mikael Alexandersson som lämnade sitt rektorsuppdrag den 30 september 2016. Däremellan har Högskolans prorektor Thorsteinn Rögnvaldsson vikarierat som rektor.

– Jag tycker om lärosäten som utvecklas, och vill utvecklas, och Högskolan har en spännande profil som jag tror på. Men som rektor är man aldrig bättre än sina medarbetare och studenter, det är de som formar högskolan; en rektor är bara en liten del i att hjälpa till och utnyttja den potential som finns, säger Stephen Hwang.

 

Stephen Hwangs bakgrund i korthet:

 • Rektor, Högskolan i Halmstad, 2017–
 • Rektor, Linnéuniversitetet, 2010–2017
 • Professor i fysik, Karlstads universitet, 2000–
 • ”Associate Fellow”, CERN Theory division, Genève, Schweiz, 1998
 • Universitetslektor i fysik, Karlstads universitet, 1995–2000
 • Docent i teknisk fysik, Chalmers, 1991–
 • Forskarassistent, elementarpartikelgruppen vid institutionen för teknisk fysik, Chalmers, 1990–1995
 • ”Research Fellow”, CERN Theory division, Genève, Schweiz, 1988–1990
 • ”Research Fellow”, Steven Weinbergs forskargrupp, University of Austin, Texas, USA, 1986–1988
 • Teknologie doktor I teoretisk fysik, Chalmers, examen 1986
 • Civilingenjör i teknisk fysik, Chalmers, examen 1980

Stephen Hwang har genom åren haft en rad olika ledningsuppdrag som studierektor, programledare, forskningsledare, prefekt och dekan. Därtill har han eller har haft olika förtroende- och styrelseuppdrag inom bland annat Svenska Fysikersamfundet, insynsrådet vid länsstyrelsen i Kronobergs län, Linnéakademins forskningsstiftelse, Sveriges universitets- och högskoleförbund samt Utbildningsradion.

Stephen Hwang, rektor för Högskolan i Halmstad

Stephen Hwang tillträdde som rektor för Högskolan i Halmstad den 20 mars 2017. Bild: DAN BERGMARK

Sidan uppdaterad 2018-06-13