Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-02-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Högskolans ledning, styrning och organisation

Högskolan leds av högskolestyrelsen och rektor. Styrelsens ansvar definieras genom högskolelagen och högskoleförordningen. Rektor svarar för den verkställande ledningen närmast under styrelsen. Prorektor är rektors ställföreträdare och har särskilt ansvar för utbildning. Det finns därtill en vicerektor med särskilt ansvar för samverkan, innovation och internationalisering. Verksamhetsstödet leds av högskoledirektören.

Utbildning och forskning vid Högskolan i Halmstad är organiserad i fyra akademier. Den kollegialt sammansatta forsknings- och utbildningsnämnden ansvarar för och beslutar om frågor som rör forskning, forskarutbildning och grundutbildning. Därtill finns ett antal rådgivande organ.

För dig som vill veta mer om Högskolan i Halmstad och vår verksamhet, finns flera vägar till mer information på vår webbplats: utbildning, forskning, samverkan.


Högskolans organisationsschema Högskolestyrelse Rektor Prorektor Vicerektor: samverkan, innovation och internationalisering Forsknings- och utbildningsnämnd Kvalitetsrådet Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap Forskning vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap Akademin för lärande, humaniora och samhälle Forskning vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle Akademin för hälsa och välfärd Forskning vid HOV Akademin för informationsteknologi Forskning vid Akademin för informationsteknologi Högskoledirektör Verksamhetsstöd
Sidan uppdaterad 2019-02-11