Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-12-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kris och säkerhet

Om något allvarligt har hänt

Studenter och anställda på Högskolan i Halmstad är skyldiga att anmäla olyckor, dödsfall, arbetsolyckor etcetera som kan förenas med kris för enskild person eller grupp.

Vid kris och allvarliga situationer, larma SOS ALARM 112 om du bedömer att det behövs. Ring därefter Högskolans journummer 035-299 10 30.

Om du har fått ett meddelande om att något allvarligt har hänt, anteckna:

  • tidpunkt för samtalet/meddelande
  • vem som meddelar samt dennes telefonnummer
  • vad som har skett
  • vem, vilka som har skadats/förolyckats

Larma SOS ALARM 112 om du bedömer att det behövs. När du har kontaktat SOS ALARM ring också Högskolans fastighetsjour 035-299 10 30.

Om du upptäcker fel, skador eller problem i eller omkring Högskolans fastigheter, ring Högskolans fastighetsjour, tel. 035-299 10 30. Du kan ringa dygnet runt.

Om ärendet inte är akut ...

Om ärendet inte är akut men du får vetskap om olycka, dödsfall eller annan allvarlig händelse som berör studenter eller personal, kontakta närmaste chef.

Akademi

Chef

Telefon

Mobil

Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Susanna Öhman

035-16 77 60

0729-77 38 16

Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Anna Cregård

035-16 74 65

0706-60 61 86

Akademin för hälsa och välfärd

Lena-Karin Erlandsson

035-16 74 40

0729-77 38 18

Akademin för informationsteknologi

Magnus Clarin

035-16 72 84

0703-06 26 21

 

Om detta inte är möjligt, kontakta någon ur krisledningsgruppen:

Krisledningsgruppen

Telefon

Mobil

Rektor Stephen Hwang

035-16 71 50


Högskoledirektör Catarina Coquand

035-16 71 11

076-101 05 28

Fastighetschef Rikard Ahlgren

035-16 71 47

070-589 48 33

Tillförordnad HR-chef Jenny söderberg

035-16 71 94

072-977 35 80

Kommunikationschef Selma Sedelius

035-16 71 84

0708-71 34 89

Prorektor Pernilla Nilsson

035-16 75 52

070-835 27 72
Kårordförande (adjungerad)


0707-44 71 10

Frågor

Frågor från medier hänvisas
i första hand till Selma Sedelius, kommunikationschef, som ingår
i krisorganisationen.

Praktiska interna frågor hänvisas till Rikard Ahlgren, fastighetschef, som ingår i krisorganisationen.

Sidan uppdaterad 2018-12-13