Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Högskolepedagogiskt centrum

Högskolepedagogiskt centrum (HPC) vid Högskolan i Halmstad är en verksamhet som arbetar för att skapa förutsättningar för studenters lärande, utbildningens kvalitet och lärares yrkesskicklighet med utgångspunkt i vetenskaplig högskolepedagogik.

Aktuellt

Samarbete med Forsknings- och utbildningsnämnden vid Högskolan i Halmstad:
Stöd kring åtgärdsplaner relaterade till Universitetskanslersämbetets utvärderingar (UKÄ).

Supplemental instruction (SI)
Samverkansinlärning – en pedagogisk metod som används på flera kurser vid lärosätet.

Sidan uppdaterad 2018-11-21