Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-12-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Fakta om Högskolan

Högskolan i Halmstad – som ofta benämns Det innovationsdrivande lärosätet – grundades 1983. Ända sedan starten har verksamheten präglats av nytänkande och gränsöverskridande.

Två profilområden

Högskolan i Halmstad bedriver utbildning och forskning inom ett brett fält, men är extra stark inom två profilområden: hälsoinnovation och smarta städer och samhällen. Dessa profilområden har en grund i tre starka forskarutbildningsområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil.

Utbildning för framtiden

Högskolan är känd för sina populära och verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. I dag har lärosätet totalt cirka 10 600 studenter (cirka 5 100 helårsstudenter)¹ och erbjuder ett 30-tal grundprogram, ett 20-tal program på avancerad nivå samt över 130 kurser inom flera ämnesområden.

Möt Högskolans studenter

Forskning för innovation

Forskningen är internationellt välrenommerad och sker i nära samverkan med aktörer utanför akademin. Även inom lärosätet sker mycket av forskningen i samverkan mellanforskargrupper. Högskolan är – som ett av fyra lärosäten i Sverige – utsedd till så kallad KK-miljö av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen).

Läs mer om Högskolans forskning

Samverkan för utveckling

Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom samverkan med både näringsliv och offentlig sektor. Lärosätets utbildningar rankas gång på gång bland de främsta i landet på att samverka med arbetslivet. I Svenskt näringslivs senaste undersökning blev förskollärarutbildningen bäst i landet och tre av tio-i-topp-utbildningarna, alla kategorier, fanns på Högskolan.

Läs mer om Högskolans samverkan

Vår vision:

"Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället."

Värdeskapande, innovationsdrivande, samhällsutvecklande

Samspel – forskningsmagasin från Högskolan i Halmstadlänk till annan webbplats

Samspel är Högskolan i Halmstads digitala forskningsmagasin. Här kan du läsa populärvetenskapliga artiklar om den forskning som bedrivs.

Läs på samspel.hh.selänk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2018-12-05