Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-12-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Akademisk högtid 2016

Akademisk högtid

Vid en akademisk högtid högtidlighålles och hyllas de akademiska framsteg som har gjorts på ett lärosäte. Nya professorer installeras, nya doktorer promoveras och andra akademiska framgångar uppmärksammas.

År 2018 firade Högskolan i Halmstad akademisk högtid den 16 november. Det var den trettonde i ordningen sedan den första, 1998.

Jörgen Persson, tidigare elitspelande pingisproffs, promoverades till hedersdoktor vid Högskolan i Halmstads akademiska högtid den 16 november 2018.
Bild: ANDERS ANDERSSON

Ladda ner broschyr som presenterar professorer som ska installeras och doktorer som ska promoveras.

Den akademiska högtiden är en europeisk universitetstradition med rötter i medeltiden och antik symbolik. Högskolan i Halmstad firade sin första akademiska högtid 1998. Högskolan i Halmstad är en ung högskola som har skapat sina egna traditioner och ritualer, men som också knyter an till traditionella ceremonier.

Sidan uppdaterad 2018-12-12