Sök

Högskolan söker ny rektor

Vill du leda en innovativ högskola där olika perspektiv möts? Kan du driva och utveckla framgångsrik utbildning och forskning i fortsatt expansion? Är du en tydlig och lyhörd ledare som bygger goda relationer både internt och externt?

Högskolan i Halmstad har ett brett utbildningsutbud med gott söktryck och profilerad forskning med hög kvalitet och stor samhällsnytta. Vår verksamhet har utvecklats och vuxit kraftigt de senaste tio åren och vi har ambitiösa målsättningar för fortsatt profilering och expansion.

Högskolan i Halmstad har en tydligt samverkande, innovativ och mångvetenskaplig profil, med två övergripande fokusområden: hälsoinnovation samt smarta städer och samhällen. Högskolan är ett utpräglat campuslärosäte som har investerat i moderna, innovativa och välutrustade miljöer för utbildning, forskning och samverkan. Här studerar årligen cirka 12 000 studenter på program och kurser inom områdena ekonomi, humaniora, informatik, ingenjör och teknik, lärare, samhälls- och beteendevetenskap, vård samt naturvetenskap, miljö och matematik.

Högskolan har rättigheter att utfärda forskarexamen inom områdena informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. Forskningen är i stark utveckling, bland annat tack vare det tioåriga avtalet som KK-miljö med KK-stiftelsen och den profilering som har blivit möjlig genom detta.

Högskolan i Halmstad har drygt 600 medarbetare. En hög andel, 67 procent, av den akademiska personalen är disputerad. Du kommer att möta en trevlig, öppen och väl samlad högskola med korta beslutsvägar och gott samarbetsklimat.

Uppdraget som rektor är på sex år, med möjlighet till förlängning på tre plus tre år, och omfattar 100 procent av heltid.

Kvalifikationer

Följande krav ställs på dig som ny rektor för Högskolan i Halmstad:

 • Professorskompetens
 • Gedigen chefserfarenhet på strategisk nivå från akademin
 • Gedigen erfarenhet av ledning och utveckling av utbildning och forskning, gärna från olika miljöer och från internationella sammanhang
 • Dokumenterad erfarenhet av samverkan mellan akademi och omgivande samhälle.
 • Goda insikter och kunskaper om det svenska högskolesystemet och den högskolepolitiska utvecklingen, samt insikt i myndighetsutövning, relevanta lagar och förordningar.
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.

Ditt ledarskap präglas av:

 • Förmåga att samla Högskolan kring gemensamma strategier och mål och tillsammans med studenter och medarbetare driva och följa upp verksamheten mot dessa.
 • Förmåga att lyssna in och integrera olika perspektiv och sakkunskaper, samt god förmåga att förankra, kommunicera och entusiasmera.
 • Förmåga och förståelse för att driva hållbar utveckling i de tre dimensionerna ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, vilket även innefattar jämställdhetsperspektivet.
 • Förmåga att verka för att jämställdhetsperspektivet integreras i alla delar av Högskolans verksamhet.
 • Tydlighet, drivkraft och beslutsförmåga och samtidigt förmåga att prioritera och delegera.
 • Förmåga att på ett kreativt och innovativt sätt leda en organisation i en föränderlig miljö.

Personliga egenskaper

Vi tror att du är en strukturerad, reflekterande och uthållig ledare med mycket goda kunskaper om högskolesektorn. Du är en empatisk, engagerad och lyhörd person som kan och vill bygga goda relationer inom och utom Högskolan. Det är viktigt att du har gott omdöme och god moralisk kompass, och att du kan uppträda som en god representant och ambassadör för Högskolan.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Ytterligare upplysningar

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt