Utexpo

Utexpo är en stor årlig höjdpunkt på Högskolan i Halmstad – då visar hundratals studenter upp sina examensarbeten för allmänheten.

Utexpo – en unik tradition på Högskolan i Halmstad

Utexpo – som har funnits i mer än 30 år – är en av Högskolans äldsta traditioner och något som engagerar studenter, personal, anhöriga och uppdragsgivare.

Idén till en examensmässa för sistaårsstudenter kläcktes i början av 1980-talet av dåvarande studierektorn för Utvecklingsingenjörslinjen, Jan-Einar Blomqvist. Han insåg vikten av marknadsföring och tog initiativ till en utställning på Högskolan för att studenterna skulle få visa upp sina examensarbeten som de hade jobbat så länge och intensivt med. Första året Utexpo arrangerades var 1982 och då visade elva utvecklingsingenjörer upp sina projekt.

Utexpo har sedan dess vuxit stadigt. Som mest har antalet utställande projekt varit långt över hundra från så gott som Högskolans samtliga ingenjörs- och ekonomutbildningar.

Program för Utexpo 2020

3 juni

  • Internmässa (examinatorer och jury besöker montrarna) klockan 10.00–11.00.
  • Utexpo är öppet för besökare klockan 11.00–17.00.
  • Invigning klockan 13.00.

4 juni

  • Utexpo är öppet för besökare klockan 10.00–14.00. 
  • Alumntal och stipendieutdelning klockan 11.00
En man visar och demonstrerar ett projekt för en intresserad kvinna. Foto.

Utexpo är Högskolans årliga examensmässa, där studenter får chansen att visa upp sina examensprojekt för företag och allmänheten. Bild: Patrik Leonardsson

uppdaterad

2020-02-11

Kontakt

Dela

Kontakt