Lärande möte med forskare, lärare och elever i projektet FDLIS, Framtidens digitala lärande i skolan

FDLIS har pågått i tre år, och projektet går mot sitt slut. För att dela resultaten, erfarenheterna och kunskapen som vuxit fram under projektet bjuder FDLIS in till en avslutande konferens i form av ett lärande möte. Föreläsningar och workshoppar med lärare, forskare och elever står på agendan – lärandet sker tillsammans.

Bild i många färger och text som säger Save the date 14 april 2021

Lärare, forskare och elever har under tre år arbetat tillsammans i projektet FDLIS. Samarbetet FDLIS, Framtidens digitala lärande i skolan, handlar om att förbättra barns och elevers måluppfyllelse i förskolan och skolan genom lärandeprocesser med digitala verktyg.

Samverkansparter inom projektet är Båstad kommun, Halmstad kommun, Hylte kommun, Kungsbacka kommun, Laholms kommun, Varbergs kommun och Ängelholms kommun tillsammans med Region Halland och Högskolan i Halmstad.

Det avslutande lärande mötet riktar sig till politiker, tjänstepersoner, skolledare, skolpersonal, lärare och forskare.

Om konferensen

Obs! Nytt datum!

Tid: 28 april 2021 kl 9.00–15.00
Plats: Kattegattgymnasiet i Halmstad alternativt digitalt konferensrum
Med tanke på rådande läge i samhället kan besked om hur konferensen genomförs ännu inte ges. Konferensen ges digitalt om en fysisk träff inte anses lämplig. Besked ges i slutet av januari 2021 om på vilket sätt konferensen genomförs.
Språk: Svenska

Anmälan är nu öppen! Se anmälningsformulär nedan.

Sista anmälningsdag: 21 mars 2021

Avgift : Konferensen är kostnadsfri för dig som arbetar i någon av organisationerna som varit delaktiga i projektet FDLIS, det vill säga Båstads kommun, Halmstads kommun, Hylte kommun, Kungsbacka kommun, Laholms kommun, Varbergs kommun, Ängelholms kommun och Region Halland.

Om du arbetar i en annan kommun eller organisation är anmälningsavgiften 300 kronor exklusive moms.

Programpunkter

Föreläsningar

FDLIS – ett unikt samverkansprojekt om skolans digitalisering – Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapernas didaktik och forskningsledare för projektet FDLIS

Key-note av Jonas Linderoth, professor i pedagogik, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Tillfällen till möten och samtal

Mingel och fika, lunchpaus

Presentationer och samtal

PASS 1

Digitala lärresursers påverkan på barn och elevers hälsa och välbefinnande Linn Håman, Jeanette Källstrand och Petra Svedberg, Högskolan i Halmstad

Aktivt lärande genom film – Björn Sjödén, Högskolan i Halmstad, Göran Söderlund Ängelholm kommun
I dag finns ett enormt utbud av undervisningsfilmer på nätet. Men att se på film är en i grunden passiv form av lärande. Vi visar och berättar om ett digitalt verktyg som använder sig av algoritmer för att stötta elevens aktiva bearbetning av filminnehållet – utan lärarens inblandning under tiden.

Närmiljö som lärmiljö inom förskolan Anniqa Lagergren, Högskolan i Halmstad, Kalle Jonasson, Högskolan i Halmstad, och Johnny Stenberg, Halmstads kommun
Hur kan man stötta barns berättande med digital teknologi utan att de blir stillasittande? Vi diskuterar hur digital dokumentation i närmijön kan stärka barns berättande, digitala kompetens och medborgarskap. Vi visar hur GoProkameran är ett nytt sätt att närma sig barns perspektiv.

Fjärrundervisning Per Nyrell, Båstad kommun

PASS 2

Digitalt utvärderingsinstrument för barn och elevers hälsa och välbefinnande – en förstudie Linn Håman och Jeanette Källstrand, samtliga Högskolan i Halmstad.

Modern visualiseringsteknik som verktyg för bättre språk- och begreppsutveckling Björn Sjödén, Högskolan i Halmstads, Mats Gustafsson och Petra Lindblom, Halmstads kommun
Hur kan enkel men modern visualiseringsteknik i form av Virtual Reality (VR) hjälpa nyanlända som ska lära sig svenska? Vi visar hur språk- och tekniklärare arbetat tillsammans med elever som medskapare och guider i virtuella 3D-miljöer där nya ord och begrepp kopplas till den visuella miljön.

AR i Kemi Per Högström, Högskolan i Halmstad, och Ann-Sofi Holm, Kungsbacka kommun

Actionkameror för att synliggöra elevers lärande – Patrik Lilja Skånberg, Högskolan i Halmstad, Christian Lorentzen och Magnus Lindblad, Varbergs kommun
Projektet tar sin utgångspunkt i den undervisningsutveckling som pågår inom ämnesdidaktiskt kollegium i Varbergs kommun. Med hjälp av actionkameror synliggörs elevers lärande i klassrummet och ger pedagoger nya möjligheter att utvärdera, analysera och utveckla undervisningen.

PASS 3

Spelifierad undervisning Björn Sjödén, Högskolan i Halmstad, och Kristofer Pennegård, Ängelholms kommun
Hur kan lärare använda sig av mekanismer från vanliga datorspel för att öka motivation och engagemang i lärandet? Här visar och berättar vi om spelifieringsverktyget Classcraft och hur det har använts i olika ämnen, i två olika årskurser på högstadiet.

Gränsöverskridande programmering Patrik Lilja Skånberg, Högskolan i Halmstad, Henrik Widaeus, Laholms kommun, och Martin Petersson, Laholms kommun
På denna workshop visar vi upp det arbete som gjorts för att utveckla en progression för undervisning kring programmering och digital teknologi inom teknikämnet år 7-9 på Våxtorpsskolan i Laholm. Erfarenheter av kompetensutveckling, uppgifter, bedömning och gränser mellan ämnen diskuteras.

Matteappen – användning av digital lärresurs Anette Klarén och Stefan Thorvaldsson, Halmstads kommun

VR i undervisningen Anniqa Lagergren, Högskolan i Halmstad, och Lèv Grünberg, Kungsbacka kommun
Hur kan Virtual Reality (virtuell verklighet) stötta olika ämnesinnehåll i skola och fritidshem? Vi visar olika exempel på hur olika lärare i Kungsbacka jobbar med detta i ämnen som till exempel bild och svenska.

Anmälan

Välkommen att anmäla dig senast den 21 mars 2021.

Det finns 200 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 21 mars klockan 23.59.
Anmäl dig till en presentation per pass: PASS 1  * (obligatorisk)
Anmäl dig till en presentation per pass: PASS 1
PASS 2:
PASS 2:
PASS 3:
PASS 3:
Obs!

Om du får förhinder att delta på konferensen behöver du avanmäla dig senast 21 mars 2021 till event@hh.se.

Istället för att avanmäla dig kan du låta en kollega gå på konferensen (meddela då arrangörerna så att vi vet vilka byten som sker.) Om du avanmäler dig senare eller uteblir från konferensen kommer vi att ta ut en avgift på 300 kronor exklusive moms.

uppdaterad

2021-01-27

Kontakt

Dela

Kontakt

    • event@hh.se