Framtidens digitala lärande i skolan – inspirationskonferens

Samarbetet FDLIS, Framtidens digitala lärande i skolan, handlar om att förbättra barns och elevers måluppfyllelse i förskolan och skolan genom lärandeprocesser med digitala verktyg. Samverkansparter inom projektet är Båstad kommun, Halmstad kommun, Hylte kommun, Kungsbacka kommun, Laholms kommun, Varbergs kommun och Ängelholms kommun tillsammans med Region Halland och Högskolan i Halmstad.

Ungefär halvvägs in i projektet bjuder aktörerna in till en inspirationskonferens för att visa arbetet som pågår i de olika kommunerna. Konferensen riktar sig till politiker, tjänstemän och lärare som vill lära sig mer om projektet Framtidens digitala lärande i skolan, FDLIS, och mer konkret om de olika aktiviteter som pågår på kommunernas skolor och inom den forskning som kopplats till arbetet.

Varmt välkomna!

Om inspirationskonferensen

Tid: onsdagen den 4 december 2019 kl. 11.00–16.00
Plats: Digital laborativt centrum, DLC, Högskolan i Halmstad (hus Q)
Anmälan: OBS! Förlängd anmälningstid, anmäl dig via formuläret nedan senast den 29 november.

Program

11.00–11.15 Välkomna!

11.15–12.00 Inspirationsföreläsning av Carl Heath: Livslångt lärande i en digital tid

Samhällets digitalisering förändrar förutsättningarna för hur samhället, demokratin, skola och undervisning går till. Den ökar behovet av nya kunskaper, samt pekar på vikten av en ökad förmåga att förstå vår omvärld och dess förändring. Carl Heath är utbildningsdirektör i RISE, Research Institutes of Sweden, och av regeringen utsedd särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet med uppgift att leda en nationell satsning på medie- och informationskunnighet ”Det demokratiska samtalet”.

12.00–13.00 Lunch-mingel på Digitalt laborativt centrum, DLC

13.00-13.15 Introduktion till eftermiddagen

Parallella presentationer av forskare och kommunrepresentanter om pågående arbete

13.15–13.40 Pass 1

Lärande genom film – Björn Sjödén, forskare, Högskolan i Halmstad, Per Pennegård, digitaliseringsutvecklare, Ängelholms kommun och Göran Söderlund, lärare Ängelholm
Modern visualiseringsteknik som verktyg för bättre måluppfyllelse för nyanlända – Petra Lindblom, lärare, och Mats Gustafsson, lärare, Kattegattgymnasiet Halmstad
Modersmålsmål, studiehandledning och nätverk – Per Nyrell, Båstads kommun, och Monica Karlsson, forskare, Högskolan i Halmstad

13.45–14.10 Pass 2

Spelifierad undervisning– Björn Sjödén, forskare, Högskolan i Halmstad, Per Pennegård, digitaliseringsutvecklare, Ängelholms kommun, Kristofer Pennegård, lärare Ängelholm
Adekvat kompetens för skolledare – Marika Forsell, Båstads kommun, och Håkan Fleisher, forskare, Högskolan i Halmstad
Gränsöverskridande programmering: Modeller för digital design, progression och ämnesintegration – Christian Hanke, lärare, Laholms kommun, Martin Petersson, lärare, Laholms kommun, Henrik Widaeus, Laholms kommun & Patrik Lilja, forskare, Högskolan i Halmstad

14.10–14.35 Fikapaus

14.35–15.00 Pass 3

Närmiljö som lärmiljö – Magnus Lindblad, Varberg kommun, Kalle Jonasson, forskare, Högskolan i Halmstad, Anniqa Lagergren, forskare, Högskolan i Halmstad
Fjärrundervisning/VR – Helen Pettersson, utvecklare digitalt lärandestöd, Kungsbacka kommun, Lév Grünberg, utvecklare, Kungsbacka kommun, och Ann Hillberg, lärare i Kungsbacka kommun
#SkolDigiplan – Annika Agélii Genlott, Sveriges kommuner och landsting (SKL), projektledare #Skoldigiplan, forskare, Örebro universitet, och Pernilla Nilsson, projektledare forskning och uppföljning #Skoldigiplan, samt ledare för FDLIS forskargrupp, Högskolan i Halmstad

15.05–15.30 Pass 4

Matteappen– Stefan Thorvaldsson, Halmstad kommun, Anette Klarén, Halmstad kommun, och Björn Sjödén, forskare, Högskolan i Halmstad
Närmiljö som lärmiljö, Halmstads kommun – Anette Klarén, Halmstads kommun, Per Pennegård, Ängelholm, Kalle Jonasson, forskare, Högskolan i Halmstad, och Anniqa Lagergren, forskare, Högskolan i Halmstad

15:30–16:00 Reflektioner från dagen och avslutning

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 29 november klockan 23.59.

uppdaterad

2019-11-28

Kontakt

Dela

Kontakt