Avslutningshögtid

Högskolan vill tacka alla studenter som avslutar sina programstudier och anordnar därför varje år en gemensam avslutningshögtid i Halmstad arena. Avslutningen är en del i att stärka gemenskapen och hela studentupplevelsen.

”Det är angeläget att vi som högskola visar uppskattning för våra studenter och deras framgång i sina studier. En gemensam avslutning stärker gemenskapen så att studenterna känner stolthet över vad de själva har åstadkommit och över att vara en del av Högskolan.”

Stephen Hwang, rektor

Person på scen framför publik i en stor arena. Foto.

Avslutningshögtiden den 1 juni 2018 var Högskolan i Halmstads första gemensamma avslutning för alla studenter.

uppdaterad

2020-01-20

Kontakt

Dela

Kontakt