Lärande möte med forskare, lärare och elever i projektet FDLIS, Framtidens digitala lärande i skolan

FDLIS har pågått i tre år, och projektet går mot sitt slut. För att dela resultaten, erfarenheterna och kunskapen som vuxit fram under projektet bjuder FDLIS in till en avslutande konferens i form av ett lärande möte. Föreläsningar och workshoppar med lärare, forskare och elever står på agendan – lärandet sker tillsammans.

Illustration med färglada siluetter av människor sammankopplade med symboler för kommunikation, teknik, lärande. Text: Save the date 27 januari 2021 samt Lärande möte för lärare, forskare och elever i projektet FDLIS

Save the date!

Tid: 27 januari 2021 kl 10.00–16.00
Plats: Kattegattgymnasiet i Halmstad

Anmälan: Öppnar i september 2020

Lärare, forskare och elever har under tre år arbetat tillsammans i projektet FDLIS. Samarbetet FDLIS, Framtidens digitala lärande i skolan, handlar om att förbättra barns och elevers måluppfyllelse i förskolan och skolan genom lärandeprocesser med digitala verktyg.

Samverkansparter inom projektet är Båstad kommun, Halmstad kommun, Hylte kommun, Kungsbacka kommun, Laholms kommun, Varbergs kommun och Ängelholms kommun tillsammans med Region Halland och Högskolan i Halmstad.

Det avslutande lärande mötet riktar sig till politiker, tjänstemän, skolledare, lärare och forskare.

På programmet står:

  • Föreläsningar.
  • Workshoppar.
  • Tillfällen till möten och samtal.

Programmet uppdateras löpande.

uppdaterad

2020-05-19

Kontakt

Dela

Kontakt