Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Tillbaka

IT-utveckling för hållbara arbetsplatser :  Rapport I - Analysseminarium

Holmquist, Mats, Johansson, Jörgen, Thomsen, Michel, Åkesson, Maria
2018

Rapport (Övrigt vetenskapligt)

Abstract:

Citera: Holmquist, Mats, Johansson, Jörgen, Thomsen, Michel & Åkesson, Maria, IT-utveckling för hållbara arbetsplatser  Rapport I - Analysseminarium, Halmstad, 2018http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1256493/FULLTEXT01.pdf