Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Tillbaka

En god digital arbetsmiljö : Slutrapport

Johansson, Jörgen, Holmquist, Mats, Thomsen, Michel, Åkesson, Maria
2018

Rapport (Övrigt vetenskapligt)

Abstract:

Citera: Johansson, Jörgen, Holmquist, Mats, Thomsen, Michel & Åkesson, Maria, En god digital arbetsmiljö Slutrapport, Halmstad, 2018http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1256447/FULLTEXT01.pdf