Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Staff at Halmstad University

Eductional history

 • 2012-03-16

  Naturvetenskapernas och teknikens didaktik at Linköpings Universitet, supervised by Andreas Redfors

 • 2009-02-20

  Naturvetenskapernas och teknikens didakti at Linköpings universitet, supervised by Gustav Helldén

 • 2005

  Fil. mag.

  Praktisk Pedagogi, Malmö högskola

 • 1993

  Fil.mag.

  Biologiprogrammet, Lunds universitet (Naturvetenskapliga fakulteten)

 • 1992

  Fil. kand.

  Biologiprogrammet, Lunds universitet (Naturvetenskapliga fakulteten)

 • 1992

  Grundskollärare examen åk 4-

  Lärarutblidning, Malmö högskola

 • 2014

  Högskolepedagogik, 15 hp at Linnéuniversitet