Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Tillbaka

Förnybar energi

SIDÉN, GÖRAN
2008

Bok (Övrigt vetenskapligt)

Abstract:

Förnybar energi är ett område i snabb utveckling. I världen har den årliga ökningen varit mer än 20 % åren 2002-2006 för till exempel solceller, vindkraft, biodiesel och geotermisk värme. Utvecklingen är driven av klimatfrågan, där förnybar energi ger en minskning av klimatgaserna. Men förnybar energi är även inhemsk och långsiktigt hållbar och kan öka tryggheten samt begränsa kostnadsökningarna, när tillgången av ändliga fossila energikällor minskar.

Inom EU finns målet 20 % förnybar energi år 2020, en tredubbling. Sverige är ledande på förnybar energi. År 2006 täcktes 40 % av energianvändningen i vårt land av förnybar energi, men målet för 2020 är 49 %. Den starka efterfrågan har gett en kraftig industriell och ekonomisk tillväxt. Företagen som satsar på förnybar energi har en god utveckling och 10 000-tals nya arbetstillfällen skapas.

Förnybar energi ger en bred översikt över den teknik som finns för olika förnybara energikällor och vilka möjligheter det finns att uppfylla samhällets mål. (Text från förlaget) © Studentlitteratur

Nyckelord: Förnybara energikällor

Citera: Sidén, Göran, Förnybar energi, Lund, 2008