Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Docent i omvårdnad, Med dr i medicinsk vetenskap inom ämnesområdet vårdvetenskap
Leg sjuksköterska med inriktning omvårdnad i psykiatrisk vård
Ansvarar för specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatrisk vård
Ansvarar för handledarkollegiet i forkarutbildningen Hälsa och livsstil
Chefredaktör - International Journal of Qualitataive Studies in Health & Well-being
Associerad redaktör - Issues in Mental Health Nursing
Ledamot i styrelsen för Horatio (Psykiatrisjuksköterskor i Europa)
Ordförande i Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor
Ordförande i IFSAP Halmstad (Intresseförening för schizofreni och andra psykoser)

Forskning

Forskningsområdet inriktas på hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad vid psykisk ohälsa. Avhandlingen 2007 omfattade instrumentutveckling av Hälsoinstrumentet (HI) för att mäta hälsa i psykiatrisk vård.

Från 2007 fokuserades forskningen även på psykosocial rehabilitering i landstingsfinansierad och kommunal psykiatri i samarbete med (CEPI) vid Lunds universitet.

Sedan 2010 omfattar forskningsområdet även hälsoutbildning i grupp och samordnade omvårdnadsinterventioner för att främja fysisk hälsa hos personer med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning samt vårdkvalitet i psykiatrisk vård.

Ytterligare ett fokus har sedan 2013 varit att utveckla Internetbaserat undervisningsmaterial på Masternivå inom omvårdnad vid psykisk ohälsa med fokus på framtidens behov av kunskap i EU-projeket eMenthe.

Pågående projektet - Hästunderstödd tearpi och rehabilitering - en longitudinell design startats

Undervisning

Mitt huvudsakliga undervisningsområde är psykiatrisk omvårdnad i grundutbildning, på avancerad nivå och inom forskarutbildningen.

Kompetens


Studierektor forskarutbildningen Hälsa och Livsstil

Leg sjuksköterska med inriktning omvårdnad i psykiatrisk vård

Chief Editor in International Journal of Qualitative Studies in Health & wellbeing

Ordförande i Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor

Ordförande i IFSAP Halmstad (Intresseförening för schizofreni och andra psykoser)

Ledamot i PSSN (PsykiatriSjuksköterskors Samarbete i Norden)

Ledamot i HORATIO (Psychiatric nurses in Europe)

Personliga länkar

Senaste publikationer