Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Docent i Omvårdnad vid avdelningen Hälsa och Omvårdnad

Forskning

Jag är docent inom Omvårdnad.
Mitt forskningsområde är kvinnors och barns hälsa och forskningen har ett hälsofrämjande, hälsogeografiskt och salutogent perspektiv.

Avhandlingsarbetets övergripande syfte var att öka kunskapen om kvinnors egen hälsokraft under graviditet samt kvinnors upplevelser och bemästringsstrategier under förlossningens första skede, innan aktiv förlossning. Forskningsområdet att främja kvinnors normala förlossning är ett aktuellt forskningsfält, eftersom frekvensen av instrumentella förlossningar ökar i Sverige och i Västvärlden. En förlossning som avviker från den normala processen får konsekvenser för kvinnors hälsa såväl som samhällsekonomiska konsekvenser.

Jag bedriver även forskning inom barns hälsa och balans i tillvaron.

Metodologisk epertis:Grounded theory.

Forskningen bedrivs inom forskningsmiljön Centrum för forskning om Välfärd, Hälsa och Idrott (CVHI), Högskolan Halmstad.

Undervisning

Verksam som studierektor avancerad nivå, hälsa & vård, klinisk lektor samt undervisar inom omvårdnad på grund och avancerad nivå. Undervisning i framförallt vetenskaplig teori och metod, obstetrik samt fullskalesimulering.

Kompetens

Docent i omvårdnad, Doktor i medicinsk vetenskap med inriktning vårdvetenskap, Karolinska Institutet.Lektor i omvårdnad Högskolan i Halmstad

Leg. sjuksköterska och leg. barnmorska

Personliga länkar

Senaste publikationer