Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Utbildning

 • 2009-03-27

  Medicine doktor

  Reproductive and sexual health vid Karolinska University, supervised by Eva Nissen

 • 2011

  Doctorial courese

  Salutogenetic research 5 ECT, Nordiska Hälsohögskolan Göteborg

 • 2011

  Doctorial course

  Stress, health and coping 5ECT , Nordiska Hälsohögskolan Göteborg.

 • 2011

  Doctorial course

  Vetenskapsteoretiska perspektiv på vård och omsorgsforskning 7,5 Hp, Vårdalinstitutet Lund/Göteborg

 • 2010

  Doctorial course

  Grounded theory 7,5 Hp, Halmstad University

 • 2010

  Doctorial course

  Mät & test teori, från fenomen till formulär 7,5 Hp, Växjö Universitet

 • 2010

  Doctorial course

  Allmänvetenskaplig kurs i forskningsmetodik 7,5 Hp, Örebro University

 • 2009

  Doctorial course

  Kvalitativ innehållsanalys 7,5 Hp, Halmstad University

 • 2009

  Doctorial course

  Etik i forskningen 7,5 Hp, Halmstad Högskola, Halmstad University

 • 2008

  Doctorial course

  Tekniker för kvalitativ analys 4Hp, Halmstad Högskola, Halmstad University

 • 2006

  MScN

  Master in sicence nursing, Halmstad University

 • 2002

  BScP

  Baschelor in Psychology, Halmstad University

 • 2008

  7.5hp

  To teach in higher education II at Halmstad University

 • 2008

  2 dagar

  Instructour training course in medical simulation at Practicum Lund

 • 2006

  5p

  To teach in higher education I at Halmstad University