Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Tillbaka

Lagutrymmet för hälsofrämjande e-tjänster i förhållande till hälso- och sjukvården

Garell, Cecilia, Svedberg, Petra, Nygren, Jens
2014

Rapport (Övrigt vetenskapligt)

Abstract:

Citera: Garell, Cecilia, Svedberg, Petra & Nygren, Jens, Lagutrymmet för hälsofrämjande e-tjänster i förhållande till hälso- och sjukvården, Högskolan i Halmstad, Halmstad, 2014http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:861337/FULLTEXT01.pdf