Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskning

Vindkraft, speciellt olika aspekter av vertikalaxlad vindkraft, t ex mekanik, aerodynamik och ljudalstring. Denna forskning sker i sammarbete med Avdelningen för elektricitetslära, Uppsala universitet.

Forskningsmiljö

Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS)