Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Tillbaka

Politisk eller individuellt ansvar

Urbas, Anders, Malmberg, Claes, Hasslöf, Helen
2019

Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))

Abstract:

Texten ger idéer om hur skolan kan arbeta med ansvarsfrågan kring hållbar utveckling. Den tar upp ansvarsfrågan utifrån två olika perspektiv, ett individuellt och ett politiskt, samt presenterar en teoretisk modell om hur samhällsfrågor kan politiseras och avpolitiseras. Modellen kan användas som stöd vid utvärdering av läromedel och undervisning om hållbar utveckling.

Nyckelord: Hållbar utveckling; skola; ämnesövergripande; demokrati

Citera: Urbas, Anders, Malmberg, Claes & Hasslöf, Helen, Politisk eller individuellt ansvar, Lärportalen gymnasieskolan : Hållbar utveckling., s. 1-12, 2019https://larportalen.skolverket.se/#/modul/8-amnesovergripande/Gymnasieskola/902-Hallbar-utveckling-GY/del_05/