Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Tillbaka

Värdekonflikter och kommunikativa utgångspunkter

Malmberg, Claes, Urbas, Anders
2019

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)

Abstract:

Kapitlet diskuterar vad som kan göras när intresse- och värdekonflikter framträder i klassrummet. Utgångspunkten är hållbar utvecklings komplexa och ämnesövergripande karaktär där fakta möter värden. Den behandlar hur samtal i klassrummet kan organiseras där skilda åsikter och röster kommer fram, möts, bearbetas och bemöts. I ett sådant klassrum uppstår såväl intresse- som värdekonflikter.

Nyckelord: Hållbar utveckling; skola; ämnesövergripande; demokrati

Citera: Malmberg, Claes & Urbas, Anders, Värdekonflikter och kommunikativa utgångspunkter, Lärportalen gymnasieskolan : Hållbar utveckling., s. 1-12, 2019https://larportalen.skolverket.se/#/modul/8-amnesovergripande/Gymnasieskola/902-Hallbar-utveckling-GY/del_04/