Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskning

Jag forskar inom utbildningsvetenskap. Dels handlar det om naturvetenskapernas didaktik där jag särskilt intresserar mig för naturvetenskaplig allmänbildning och samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SSI). Det handlar också om lärande och hållbar utveckling (ESD). I den forskningen intresserar jag mig för hur normer styr hur den önskvärda "KRAV-märkta" eleven konstrueras.

My research intrests are connected to science education with a focus on sustainable development (ESD) and socioscientific issues (SSI).

Forskningsmiljö

Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)