Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Tillbaka

Internet och två demokratiska problem

Petäjä, Ulf
2015

Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)

Abstract:

Citera: Petäjä, Ulf, Internet och två demokratiska problem, Vinklade budskap – perspektiv på politisk kommunikation., s. 105-113, 2015http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:825235/FULLTEXT02.pdf