Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Tillbaka

Gymnasielärares syn på demokrati, kunskap och värderingar och hur denna påverkar undervisningen i demokrati- och värdegrundsfrågor

Johansson, Jörgen, Brogren, Anders, Petäjä, Ulf
2011

Rapport (Övrigt vetenskapligt)

Abstract:

Nyckelord: Samhällskunskap; demokrati; värdegrundsarbete; kunskap; värderingar; demokratiundervisning; gymnasielärare

Citera: Johansson, Jörgen, Brogren, Anders & Petäjä, Ulf, Gymnasielärares syn på demokrati, kunskap och värderingar och hur denna påverkar undervisningen i demokrati- och värdegrundsfrågor, Högskolan i Halmstad, Halmstad, 2011http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:439176/FULLTEXT01.pdf