Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Tillbaka

Klimatgaser i Halland – en målinriktad analys med framtidsperspektiv

AVERFALK, HELGE, HANSSON, ANNA, KARLSSON, NIKLAS, WERNER, SVEN, MATTSSON, MARIE
2014

Rapport (Övrigt vetenskapligt)

Abstract:

Rapporten innehåller en analys av utsläppen av de sex klimatgaserna i Halland mellan 1990 och 2011, en skattning vad som kommer att genomföras till 2020 och förslag till åtgärder för att kunna leverera utsläppsreduktioner efter 2020. Resultaten visar att de halländska utsläppen har minskat med 20 procent sedan 1990, målet om 27 procent lägre utsläpp till 2020 kommer troligen att uppnås, transporter och jordbruk måste kunna leverera utsläppsreduktioner efter 2020, regionala plan- och styrdokument måste i större utsträckning kunna kvantifiera framtida utsläppsreduktioner samt att det behövs ett regionalt kompetenscenter i Halland för att länet ska kunna leverera utsläppsreduktioner i framtiden.

Nyckelord: koldioxid; växthuseffekten; klimatmål

Citera: Averfalk, Helge, Hansson, Anna, Karlsson, Niklas, Werner, Sven & Mattsson, Marie, Klimatgaser i Halland – en målinriktad analys med framtidsperspektiv, Högskolan i Halmstad, Halmstad, 2014