Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Linus Andersson
Universitetslektor Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Jag forskar och undervisar i medie- och kommunikationsvetenskap. För tillfället är jag engagerad i projektet "Vardagshjältar och vardagsjournalister: På kollisionskurs mellan olika intressen på olycksplatser" som undersöker frågor kring civilkurage, lagstiftning och etik, digitalisering och medialisering, samt arbetsmiljön vid olycksplatser och vad medialiseringen innebär för såväl ”blåljusaktörer” som journalister.

2012 disputerade jag vid Södertörns högskola på avhandlingen "Alternativ television. Former av kritik i konstnärlig tv-produktion" som undersökte mediekritik i gränslandet mellan konst och aktivism. Förutom avhandlingen resulterade det projektet i ett antal publikationer om alternativa medier och medieestetik.

Jag har också ett intresse för frågor som rör medie- och informationskunnighet och har tidigare arbetat för statens medieråd.

Forskarnätverk som jag är med i:
Digital Activism(s) Network (DigAct)
Digital Media Existence (DIGMEX)
EU Kids Online Sverige

Personliga länkar

Senaste publikationer