Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för innovations-, entreprenörskaps-, och lärandeforskning (CIEL)

Arbetar med

Docent, avdelningschef avd Innovation Management sedan 1 januari 2014

Senaste publikationer